20 February 2006

que morriña!!!!!!

leo o xornal e sinto morriña, vou ás primeiras clases do cuatrimestre intentando facerme a promesa de ir a clase tódolos días para ter uns bos apuntes e xa agora o vexo difícil. ver como se desaproveita a factoría ponme mala, moi mala, pero saber que isto se acaba en ano e medio, asusta moito. pero polo de agora imos concentrarnos, no futuro inmediato, moi inmediato.

p.d.: xa sei que ultimamente todoo mundo o pide, pero eu tamén necesito moito disto...

1 Comentarios:

Blogger Aultre Narai said...

pois si muller, un abrazo nunca ben mal. os abrazos danse para que se biquen as almas.

1:49 am  

Post a comment

<< Home