04 April 2008

... e a broma colou


Nunca pensei que alguén puidese crer que era realmente de verdade. Primeiro, chaman do concello de Lalín e agora descubro isto no LV... Que guays que somos que sabemos en exclusiva a noticia!

1 Comentarios:

Blogger oko said...

xuro que cando o vin en chuza, o primeiro que pensei é que era unha trola!

9:10 pm  

Post a comment

<< Home