17 May 2006

Día das letras galegas


Fume de pipa Saudade

Noite Silenzo Frío
E ficamos nós sós
sin o Mar e sin o barco
nós.

Manuel Antonio. De catro a catro

1 Comentarios:

Blogger Aultre Narai said...

lémbrome do día que o profesor de galego nos leu ese poema no instituto. tería un 13 anos máis ou menos. ese día namoreime do galego para sempre xD Feliz día da NOSA lingua!!!

12:55 am  

Post a comment

<< Home