09 May 2008

Candal for presidentDespois de pasar dous días e medio na cama coa peor gripe da miña vida, este homiño arrancoume a primeira gargallada, facéndome olvidar por uns minutos a febre, a dor de cabeza, os mocos... Grazas, Candal, por frases como estas: "Villamartín quiere la gelescola", "la conselleira de la Vivienda", "la Feján" ou "todo lo que signifique Quintana, debemos apoyarlo todos".

1 Comentarios:

Blogger oko said...

solo aos de la región se lles ocorre preguntar en español...

11:23 pm  

Post a comment

<< Home