06 April 2008

Rumbo a Río!


Xa están os billetes comprados, alá imos, rumbo a Río!

2 Comentarios:

Blogger Fer said...

Vas-me ponher os cornos com um mulato!
Cagho na lusofonia!

10:20 pm  
Blogger oko said...

que envexaaaaaaaaaaaa
que ben o vas pasarrrrrrrr
(eu taamén quero un pretinho, tráesmo na maleta???)

11:13 pm  

Post a comment

<< Home