09 January 2006

"...trátase do reflexo da angustia persoal.."

1 Comentarios:

Blogger Os_Alumnos said...

poucos comentarios por aquí...os vaporosos queren manter diálogo contigo, xornalista...sabemos quen es...imos poñerche unha ligazón, OK??
Principe hindú é noso!!

7:38 pm  

Post a comment

<< Home