24 January 2006

necesito un respiro, descansar, pensar, pór orde na miña vida, saber o que quero, tomar unha decisión...

1 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

conta comigo... grazas por todo

FMDO: xa sabes quen son!

6:09 pm  

Post a comment

<< Home