27 January 2006

días raros...

son días raros nos que non apetece nada, todo o día metida na biblioteca (mítica -3!!). aburrida ante os exames, sentindo que algo remata, e que anceias soños imposibles de arredar da túa mente...
non teño palabras...

4 Comentarios:

Blogger Fer said...

Club de habituais da -3!
Isto de entrares quando ainda nom sae o sol e saires de baixo terra ao solpor...

Ânimo e força!

(Que hoje e o nosso santo patrom e pecham todas as biblios!)

5:28 pm  
Blogger Aultre Narai said...

eu é que nas biblios non consigo estudar... sempre acabo cos cascos nas orellas e escribindo durante horas e horas, pero de chapar nada. eu soíña no meu cuarto e dando paseos se podo. bicos e ánimo!!!!!!!!!!

9:56 pm  
Blogger Madeleine said...

se algo remata, algo novo ha estar a piques de comezar. SEGURO!!

7:04 pm  
Blogger xorna said...

ai! que hoxe non me colleron sitio na -3 (nin na -2, nnin na -1) e quedei na casa. e claro, non fixen nada!

11:41 pm  

Post a comment

<< Home