24 January 2006

aínda que pasen os séculos, persistes...

2 Comentarios:

Blogger Aultre Narai said...

preciosa película, mellor banda sonora. o meu avó foi mestre de aldea e era coma el. algún dos meus profes do instituto foron iguais. eses son os que che cambian a vida para sempre.

8:15 pm  
Blogger xorna said...

aultre, a verdade é que non vin a peli, pero é que caulfield e máis eu tiñamos unha broma sobre esta peli que nos recorda a unha persoa... unha persoa que aínda que pasen os séculos, persiste.

9:57 pm  

Post a comment

<< Home