06 January 2006

¿amor ou odio?

2 Comentarios:

Blogger LIARIÑA said...

cando vou para Pontevedra
non vou por ver os soldados
vou por ver a peregrina
a dos pendentes dourados...

8:08 pm  
Blogger eue said...

Conexión:
- Ponte Vedra
- Ponte Berra
Un saúdo

2:13 pm  

Post a comment

<< Home