19 November 2005

Me liais!

E é que é certo. sempre digo que non vou saír e ao final... mércores: festa surrealista no dúplex duns descoñecidos en riba de Capitol con glass como dj e bebendo Larios con Kas laranxa. xoves: magosto tamén surrealista no burgo con zapatos voadores, caras lascivas, espías de tres al cuarto, castañas neghras...
Por certo, hoxe descubrín que onte metín a pata...

1 Comentarios:

Blogger LIARIÑA said...

cómo que metiches a pata?¿? cando?¿ donde?¿?
iso sería un fito, ti NUNCA metiches a pata nos teus vinte anos de historia!!!!!

5:20 pm  

Post a comment

<< Home