19 October 2005

mala da barriguiña

acabo de ler isto último que puxen sobre a miña proposta de desterrar certo tema da miña mente. non está sendo moi doado, pero vaise levando.
bueno, hoxe é un día non moi alá. está noite espertei no medio da noite mala da barriguiña o logo case durmo na clase do galocha (bueno, o de case sobra, porque houbo un momento no que estiven a piques e creo que o director dese "gran xornal" se coscou). pois iso, agora vou ir para casa, poñer o pixama e descansar. aaaaiii!

2 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

ei, tia! que tes contra galocha!
como fales mal del vas ter que enfrontarte comigo, e?
vou a fundar a asociacion galochista e vaste cagar!!! (anque creo que vou estar soa)

7:42 pm  
Anonymous Anonymous said...

Certamente.
Galocha pallaso

10:52 am  

Post a comment

<< Home