14 October 2005

aborrecida

Sempre que collo o tren para volver, fagoo con ilusión. Penso que volvo a casa tras unha semaniña fóra. Pero sempre me pasa o mesmo. Ás dúas horas xa quero que sexa domingo para regresar á mellor cidade do mundo. Isto de ter que aturar ós teus pais, dar explicacións de onde vas, con quen quedaches, etc., non está feito para min. E creo que para ninguén. Aquí non podo decidir a última hora que vou cear cuns amigos e pirar pola porta para fóra, así, de súpeto. Debería existir unha lei que aos 18 anos obligase aos pais a deixar aos fillos en paz e que non lles puidesen dar a vara con iso de con quen quedaches, que ides facer, que comiches, que ceaches, que tal as clases e bla, bla,bla.

1 Comentarios:

Blogger bloggrez said...

Subscribe to over 86 new RSS feeds by topic
IDC now provides content feeds in RSS format for many types of our market research and analysis content.
Hi you've got a great blog here, the best I've seen so far for Apply for loans online related. Keep up the good job! I found a similar Apply for loans online related website yesterday, check it out. Looks like the
Apply for loans online related site does not have a blog yet, so check them out at their company site.

6:01 pm  

Post a comment

<< Home