14 September 2005

que fillo de puta!

nestes intres teño ganas de esmagarlle a cabeza a ese fillo de puta que temos por xefe. nin nos últi mos días me vai deixar descansar. como o poden aturar na súa casa?

0 Comentarios:

Post a comment

<< Home