14 May 2007

Señoras e señores:
Anúnciolles que...
vou ir ao acto de licenciatura sen sostén!


(E que me mola estar de prácticas na RG, aínda que as baldosas estean todas soltas e que a miña voz me sone horrible)

9 Comentarios:

Blogger Elianinha said...

Ai filla, que loucura! Pero si, o modeliño requíreo...

9:35 pm  
Blogger Fer said...

Facilita-nos o trabalho nena ;)

9:56 pm  
Anonymous Anonymous said...

biba xorna

10:05 pm  
Anonymous Anonymous said...

requirense fotos do evento sff

10:27 pm  
Blogger oko said...

atrevida!!!
(eu acabarei con el colgado da muleta, seguro)

12:46 pm  
Blogger TXARI said...

bueno, nom é espida como che propugem peor é algo. seguinte paso ir á RG sen sostén tambén...

5:32 pm  
Blogger Bautista said...

Haberá fotos do evento (túas), non? Mais que nada, para comprobar a veracidade de tan impactante anuncio!

10:22 pm  
Blogger Raposo said...

Paréceme ben. As tetas teñen dereito a liberdade total de movementos.

6:17 am  
Blogger Madeira de Uz said...

Como não actualizes o blogue, imos tomar medidas contundentes :-p

2:48 pm  

Post a comment

<< Home