06 February 2007

Só quería dicirche...

7 Comentarios:

Blogger Fer said...

Obrigado estou eu.

11:58 pm  
Anonymous Anonymous said...

C'est l'amour...

6:50 am  
Blogger besbe said...

como pasa o tempo, mete medo e parabéns aos dous :)

2:22 pm  
Blogger xorna said...

besbe, paréceme que entendiches mal o post e pensas que é porque fixemos un ano xuntos ou algo así. sinto dicirche que para esa data aínda faltan uns días... ;)
pero gracias polos parabéns de todos xeitos!

2:56 pm  
Blogger Madeleine said...

Oes, obrigado por que? (non polo motivo do agradecemento, senón pola escolla do idioma...)

jeje que mala que son, se é que ás veces... Por certo, "obrigado" aos dous!

8:02 pm  
Blogger Fer said...

"Me gustas cuando eres mala" cari ;) (isto vai por madeleine)

4:50 pm  
Blogger Madeleine said...

sabíao Fer! E coma son mala sempre...

6:32 pm  

Post a comment

<< Home