23 February 2007

Gafe ou mal de ollo?

Porque non é normal que nunha semana perda un avión, que me rouben o chaquetón, que se me borren as noticias xusto despois de rematalas e antes de subilas, que me doa o pé dende hai días, que suspenda unha puta merda de asignatura, que me collan os taxis que pedín por teléfono... e que por riba non me poida consolar cun bolso tipo carteira, porque os únicos que me gustan costan 59 e 223 euros.

4 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

Cando vexa isto o demo... XD

5:23 pm  
Blogger A pirámide said...

Xa sei que non é o mesmo, pero eu levo un día por un puto meme...

7:37 pm  
Blogger oko said...

xa millorará todo, has ver!!!

8:40 pm  
Blogger Madeleine said...

te los compro yo, querida!

6:52 pm  

Post a comment

<< Home