25 October 2006

Non, non estou morta. E teño un xersei verde chuza

4 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

Se non pon foto non creo nada.
Nin o do xersei, nin o de que siga viva. Seguro que é fer escribindo como se fora vostede. XD

9:10 pm  
Blogger mourullo said...

Falou o que ten a muller vivindo no móbil :-D

10:14 pm  
Blogger besbe said...

ahahahahaha ao final descubriuse ese magnífico encontro XD. Eu tamén quero foto!

10:41 pm  
Blogger Caufield said...

frikiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
:D

10:11 am  

Post a comment

<< Home