11 March 2006

¿Hacemos una fiesta?


Un dos mellores inventos do mundo...

8 Comentarios:

Blogger Aultre Narai said...

jajaja, a miña xa se foi hai unha semana, é moi festeira e veu a pasar todo o Entroido comigo... ademais sempre foi moi detallista: o primeiro día que veu de visita foi no meu 12 aniversario! incrible, a que si? xD

malia ás súas visitas, "me gusta ser mujer".

que lle sexa leve!!!

12:55 am  
Blogger oko said...

festa vouche dar eu a ti, despois de dous días sen aparecer...
Garantízoche un puteo asegurado despois da mensaxe enviada! jajajaja, te vas a cagar!

2:52 pm  
Blogger xorna said...

ja, ja, ja!! a mensaxe foi escrita a medias, xustamente para crear un pouco de polémica. "é que se lle pos os puntos suspensivos, claro que vai pensar mal". ja, ja! que risas botamos!

11:31 pm  
Blogger Fer said...

Ai meninhas! Que crus tedes!

Srta. Oko, pensar mal nom fai bem! ;)

3:28 pm  
Blogger oko said...

Xa, señor Fer. Pero sabe vostede o ben que se pasa puteando a alguén? Eu creo que incluso queima calorías...
(Por certo, non coñece vostede aquilo que di "pensa mal e acertarás"?)

5:12 pm  
Blogger Sabela said...

Nunca provei a saldeva, mas depois da última regra acho que vou experimentar. Que che seja leve.

9:27 pm  
Blogger Tukinha said...

como comprenderedes eu da regla paso de falar porque a miña fai o que lle da a real gana, e xornalistiña sabe de que falo, pero por fin viu e xa terminou.bikos

2:33 pm  
Blogger xorna said...

marta, que milagro que por fin viñese! ai, se eu tivese eses problemas coa menstruación, morría dos nervios!!!

11:27 am  

Post a comment

<< Home