07 December 2005

parece ser que un diaño lle roubou un anxo a Deus...(e o anxo foi cómplice do delicto...)

2 Comentarios:

Blogger oko said...

linda frase
...
agardemos que non quede todo en palabras bonitas...

9:18 pm  
Anonymous Anonymous said...

esperemos q non

9:41 pm  

Post a comment

<< Home