03 March 2007

Si, si, 'don't feed the troll', pero...


Xa sei que as normas básicas disto din que non se debe alimentar ao troll, pero explotaría se non o digo:

NEMIGO CÁEME MAL E NON O ATURO!

NEMIGO FÓRA DE CHUZA! XA!

Labels:

1 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

O que me gustou foi o elaborado da argumentación e o mesurado da esixencia censora :P

E xa posta a linkar wikipedia, faino na lingua:

http://gl.wikipedia.org/wiki/Troll_(Internet)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Troll

ntch ntch

12:16 pm  

Post a comment

<< Home