20 July 2006

Anécdotas de xornalista

Conversa telefónica de hoxe pola mañá:
-Hola, buenas, le llamaba del Faro. ¿Es ahí la casa de P.N.?
-Si.
-Le llamaba porque queríamos hacerle una entrevista, por el homenaje que le van a hacer.
-¿Y cuando sería?
-Pues hoy o mañana
-¿Y van a sacarle alguna foto?
-Si, también iría el fotográfo.
-Ya, pero es que si no está peinada de peluquería no puede salir así en el periódico.

Entrevista de onte pola tarde:
"E se ti estás solteira, podíaste axuntar co meu neto, que ten un piso, deses novos que fixeron hai pouco diante de Pasarón"

3 Comentarios:

Blogger Fer said...

E ao final como quedou a cousa? Falou co neto do canteiro? Há voda? Como é o piso?

11:41 pm  
Blogger xorna said...

chisposo!

12:03 am  
Blogger oko said...

non se queixe, ande, que xa a deixaban colocada!!!!

9:26 pm  

Post a comment

<< Home