04 December 2005

manuel antonio

como pode ser que até o de agora, cinco meses e medio despois do inicio da singradura, non se me ocorrese pór eiquí unha foto do mentor e xenio inspirador desta miña bitácora?

0 Comentarios:

Post a comment

<< Home