05 December 2005

...
...
...
preciso dun heroe que me rescate...
...
...
...

2 Comentarios:

Blogger oko said...

Eu aprendín do Mestre que hai moitos heroes pola rúa disfradzados de xente normal. O caso é que ás veces cremos que todo o mundo é igual. E erramos
...

3:44 pm  
Blogger oko said...

This comment has been removed by a blog administrator.

3:44 pm  

Post a comment

<< Home