10 November 2005

nota da compra atopada na aula de informática

-bote
-preservativos XL (control)
-orquillas (houbo quen suspendeu ortografía na escola...)

0 Comentarios:

Post a comment

<< Home