13 November 2005

hai promesas difíciles de cumprir...

...é e que se a miña amiga Oko, me di que non o faga... Ademáis, eu tampouco estaba moi pola labor de cumprir a promesa... É unha desas cosas que prometes sabendo que non as vas cumprir, porque, que ía facer eu sen o meu decatroacatro?

1 Comentarios:

Blogger oko said...

ben dito
...
graZas

2:05 pm  

Post a comment

<< Home