10 November 2005

e ti, es católica prácticante?

culturetas, sexy, cobas, feaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!

1 Comentarios:

Blogger Caufield said...

Mira que eres fea coño!!!!Sempre son os mesmos sempre están igual sempre son os mesmos os mandamás!!!Un dos un dos ataque militar!!!

5:24 pm  

Post a comment

<< Home