04 November 2005

días raros

isto de Internet é unha marabilla! Xa me enterei de tódalas últimas novidades acontecidas en Gales... Uns que rematan, outros que empezan... Ai, estos intercambios "culturais"!!! Acabo de recordarque tiña que facer unha entrada especial para un tema... Aí vai...

0 Comentarios:

Post a comment

<< Home