31 October 2005

IIIª Republica Xa!!!

Esta noite naceu a "tan esperada herdeira". ¡Ha sido niña! (música celestial) Paridas!!!!!!!! O que hai que facer e instaurar dunha puta vez a IIIª República, que sexa federal e que se recoñeza a Galiza como nación. Creo que estou soñando moito... Pero soñar é gratis e os meus soños non mos quita ninguén.
Aínda que, ás veces, eu tamén creo que soñar tanto non é bo. Logo pásame, como ás princesas de León de Aranoa, que teño nostalxia do futuro. Porque soño con que acontezan certas cousas que logo nunca pasan pero son tan reais na miña mente que logo teño nostalxia delas. E saber que son simplemente soños aínda o fai máis triste...
Por certo, hoxe preguntaronme por certa persoa, se sabía algo del, se mantiña o contacto con el. Volvinme raiar. Que raro en min! A persoa que me preguntou daba por feito que falaba con el asiduamente e non é así. Se todo vai ben, este venres haberá novas....

2 Comentarios:

Anonymous Anonymous said...

Hey!
It's like you knew what I was looking for... I found your blog and felt right at home. (added a bookmark - hope that's okay...)

I have a blog you may like so come check me out. I'm working on a site aboutdog houses, mostly about dog houses and things.

Thanks for your awesome work here. I'll be back!
~~

11:34 pm  
Anonymous Anonymous said...

FRONTE ANTILEONORISTA
comeza a loita armada, rapaces...

11:43 pm  

Post a comment

<< Home