28 December 2005

QUE MIRADA!

APOIO A PROPOSTA!!!
O Nobel para Manolo!

1 Comentarios:

Blogger oko said...

Se se propón a m,Anolo para o Nobel, renego da literatura galega de por vida (téñase en conta quen di isto)

8:23 pm  

Post a comment

<< Home