30 November 2005

maria teresa

esta é a outra á que moitos imitan. que alguén me dea unha hostia na cabeza se remato facendo o mesmo tipo de "xornalismo" que maria teresa.

3 Comentarios:

Blogger oko said...

noxoooooooooooooooooooooooooooo

(se eu tivera esas tetas -dios me libre- non as airearía tan alegremente!!!!!!!!!!!)

10:45 am  
Blogger Caufield said...

IDA DE OLLA IDA DE OLLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

10:54 am  
Blogger Cesare said...

bueno, bueno...
creo que ten máis mérito do que parece... e sempre me pareceu máis ídolo ca perezreverte, ;)
e non o digo polas tetas

11:22 pm  

Post a comment

<< Home