30 November 2005

ana rosa

ídolo de tantos...

3 Comentarios:

Blogger oko said...

será ídolo teu, porque do resto....

paranoiassssssssssssssssssssssssssssss

4:50 pm  
Blogger Caufield said...

Idisimaaaaaaa de olla!Mola!wapa!

4:50 pm  
Blogger xorna said...

a ver, que non me refiro a que sexa o meu ídolo, senon de moitos outros que practican tamen o hobby da rumoroloxía. sabedes que dende senpre eu oidei a ana rosa tanto como á maria teresa

9:44 pm  

Post a comment

<< Home