18 June 2005

quim monzo

un dos mellores cuentistas. eu diría que o mellor dos que están vivos, aí no cumio da montaña rivalizando con manolo

1 Comentarios:

Blogger oko said...

aínda so pena de falar dalguén a quen non lle teño lido moito, sinto dicirche, meu amor, que con manolo non rivaliza ninguén. e tamén o digo sabendo que hai autores que lle dan mil voltas. mais, que queres, no corazón non se manda!
bkñs, e pensa nel cando vaias "botar"!!!

6:09 pm  

Post a comment

<< Home