18 June 2005

cuestion de tocar as bowlings

o de escribir en galego é porque me dixeron que hai un tío que vai deixando comentarios a aqueles que escriben en galego e que non sabe moi ben se isto é catalán ou euskera. Guapito, isto é GALEGO

1 Comentarios:

Blogger oko said...

tes sorte se non che mandan o de "habla en español"
iso si que fode! que lles dean a todos, iso é envexa por non ter lingua propia!!!!!!!!!!!!!!

6:11 pm  

Post a comment

<< Home